Kirja on tarkoitettu luokanopettajille ja yläkoulun matematiikan aineenopettajille käsikirjaksi. Kirjassa on paitsi alakoulun matematiikan oppimäärä myös didaktiikkaa tukemaan opettajia matematiikan opettamisessa.  Koska oppisisällöt vaihtelevat luokittain ja oppikirjasarjoittain, teoria on jaoteltu aihepiireittäin, jotka näet sisällysluettelosta.

2. painos, ISBN 978-952- 93-7275- 1, (1. painos, ISBN 978-951- 31-5841- 5)

“Kokonaisuus on mainio – kaavat tulevat selkeästi esille ja ne on selkokielistetty suurimmaksi osaksi erittäinkin hyvin”
Antti Ikonen, luokanopettaja