Rekisteriseloste

Henkilötietolain(523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

AleaMath Oy, (Y-2792615- 3), Honkatie 1, 21290 RUSKO

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Anu Tuominen, info@aleamath.fi

3. Rekisterin nimi


Asiakastiedot ja tilaukset

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja tarvitaan tuotteiden toimitukseen, maksujen perintään, markkinointiin, asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Suoramarkkinointiin tietoja käytetään vain voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä sähköpostitse osoitteeseen info@aleamath.fi.

5. Rekisterin sisältämät tiedot

• Nimi

• Osoite

• Sähköpostiosoite

• Puhelinnumero

• Tilaustiedot

• Suoramarkkinointilupa

• Asiakkaan ilmoittamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6. Tietojen luovutus

AleaMath Oy voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

7. Rekisterin suojauksen periaate

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.